ללא כותרת (untitled)
Collection of printing experiences including linocuts, stamp making and marbling

2016